Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het festival STROOM ontspruit aan zijn natuurlijke omgeving. We vertrekken vanuit het slib van de rivier en gebruiken de natuur als inspiratiebron. Het hele festival zet natuur en klimaat in de kijker, letterlijk door de keuze van de concertlocaties in de natuur van de Scheldevallei, maar zeker ook figuurlijk in het artistieke programma. Denk maar aan de creatieopdracht aan Jef Neve en David Van Reybrouck voor het Rain Requiem! Elk concert is een sensibilisering voor onze planeet.

Met dat uitgangspunt is het vanzelfsprekend dat we als festival zélf met respect omgaan met onze omgeving. We streven ernaar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten op het terrein, én we zetten in op een grote muzikale voetafdruk in het Rivierpark Scheldevallei!

Onze inspanning met betrekking tot duurzaamheid is tweeledig: enerzijds streven we naar een beperking van de CO2-uitstoot van het festival, anderzijds zetten we acties op touw om de resterende CO2-uitstoot te compenseren.

Terugdringen van CO2-uitstoot
STROOM houdt op alle gebieden rekening met duurzaamheid: catering, materiaalbeheer en mobiliteit. Achter de links kan je lezen hoe we dat concreet doen. 

Compenseren richting net-zero
Bij elke ticketaankoop van de eerste editie STROOM hadden de bezoekers de mogelijkheid om een vrije donatie bij te dragen voor een boomplantactie. Met deze zogenaamde Carbon Coins werd in provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare een nieuwe bosrand van 1 hectare aangeplant op initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen. Je kan hier meer lezen over de actie!
Daarnaast 
pioniert STROOM mee met Wonderfeel (NL), Walden Festival (BXL), Festivaletteratura (IT) en International Chamber Music Festival Schiermonnikoog (ICE) om één groot Festivalbos in Ijsland te planten. Zo steunen muziek-, theater en kunstenfestivals de herbebossing op onze planeet.Met de resterende donaties hebben we voor hen een bijdrage kunnen leveren van 135 bomen.Dit project viert de kracht en de creativiteit van de festivalindustrie, die een progressieve call voor het klimaat uitroept. Lees er alles over op festivalsforest.eu

 

Elke stap in de goede richting is voor ons iets om enthousiast van te worden!
Help jij ook mee om ons festival duurzaam te maken?