Duurzame partners

Duurzame partners

©Vilda

STROOM KIEST VOOR DUURZAME PARTNERS! 

Zelf een duurzaam festival zijn, betekent ook inzetten op duurzame stakeholders, van partners tot leveranciers. Lees hieronder alvast wat deze bedrijven doen voor onze planeet! 


KBC zet in op duurzaamheid

“Duurzaamheid nastreven is een belangrijk deel van het DNA van KBC. We zetten daarbij volop in op de hefboomkracht van onze kernactiviteiten bankieren en verzekeren. 

Als trotse hoofdpartner waarderen we dan ook heel erg dat Stroom inspeelt op het thema duurzaamheid bij de organisatie en programmatie van het festival. We wensen je een inspirerende en zomerse happening toe in de Scheldevallei.”

Patrick Kindt, directeur KBC

Aquafin zorgt voor een propere Schelde

Als rioolwaterzuiveraar van Vlaanderen werkt Aquafin al meer dan 30 jaar aan propere waterlopen voor de volgende generaties. Aquafin bouwt en beheert hiervoor, in opdracht van het Vlaamse Gewest, de infrastructuur voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater van ongeveer vijf miljoen Vlamingen. Ook de Schelde plukt de vruchten van deze maatschappelijke kernactiviteit, want waar de rivier in de jaren ‘80 nog een open riool was, herleeft de Schelde vandaag weer.

Naast rioolwater zuiveren, werkt Aquafin ook aan een leefomgeving in harmonie met water. Het bedrijf wil steden en gemeenten beter wapenen tegen de klimaatverandering. Een duurzame omgang met regenwater, het gebruik van slimme technologieën en innovatieve technieken krijgen hierbij steeds meer aandacht. Zo zijn we klaar voor wat komen gaat, en blijft Vlaanderen leefbaar, ook in de toekomt.

Kom hier meer te weten over afvalwaterzuivering en Aquafin! 

De Nationale Loterij steunt de gratis Oeverconcerten op de CO2-neutrale STROOMboot

De combinatie van kunst met actuele thema’s zoals natuur, klimaat en natuur aanzie ik als de uitdrukking van een hedendaagse bezorgdheid die ons allen aanbelangt. De wijze waarop die bezorgdheid tot uiting komt, telt mee. Ik verwijs graag naar de omgebouwde boot, die werd voorzien van zonnepanelen, een windturbine en een elektrische motor. Hopelijk kan het vaartuig uitgroeien tot een navolgbaar model.

Voorts is er de uitzonderlijke reeks van oeverconcerten die gratis toegankelijk zijn. We zijn dan ook blij dat wij als nationale loterij u deze concerten kunnen aanbieden en dat we op die manier de sociale cohesie binnen onze samenleving kunnen versterken. Want het is dankzij onze spelers dat de Nationale Loterij haar maatschappelijke rol via het ondersteunen van allerlei events en organisaties kan uitrollen.

Wanneer Stroom bijzondere aandacht schenkt aan het milieu en duurzaamheid binnen dit project, dan doen wij dit binnen de Nationale Loterij evenzeer. Dit komt onder meer tot uiting via onze projectoproepen rond duurzame ontwikkeling maar evenzeer binnen onze bedrijfscultuur met initiatieven rond mobiliteit.

Kortom, uit dit alles moet blijken dat het Stroomfestival voor ons een gedroomde partner is met wie wij graag onze waarden delen.

Frank Demeyere, Subsidie Manager