Tijdloos materiaal

Tijdloos materiaal

In onze communciatiecampagnes houden we rekening met tijdloos marketing materiaal. We optimaliseren de lay-out, zodat we alles meerdere jaren en op meerdere plaatsen kunnen inzetten. We sluiten zoveel mogelijk drukwerk uit. De programmaboekjes van STROOM zijn allemaal digitaal.

We werken samen met leveranciers uit de regio, die steeds hun materiaal doorverhuren en hergebruiken. Dat is het geval voor bijvoorbeeld meubilair voor de publiekscatering, voor de VIP-recepties, maar evengoed voor de stoelen op de tribunes.